అమ్మాయిల కన్నులు చెప్పే రహస్యాలు….

నీ చేప కళ్లు, చేప కళ్లు  గిచ్చుతున్నవే, నీ కోల కళ్లు కోల కళ్లు గిల్లుతున్నవే….ఇది ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ అవుతున్న సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ పాట….అయితే లిరిక్స్ లోపలికి వేళ్లే ప్రయత్నం కాదు కానీ అ కేవలం కళ్లు, కనుబొమ్మలను పరిశీలించి అవతలి వారు ఎలాంటి వారో ఇట్టే చెప్పేయవచ్చట. అందమైన ఆ కళ్లలోకి చూస్తే ఇట్టే వారి మనస్తత్వాన్ని చెప్పోయొచ్చట..అంతేకదా మరి..ఆ కళ్లు వ్యక్తిత్వానికి నకళ్లు.!!!!
 
 
పిల్లి కళ్ల మాదిరిగా ఉంటే:
చిత్రంలో చూపిన విధంగా కళ్లు కలిగి ఉంటే వారు ఇతరులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తారట. ప్రధానంగా మహిళలు ఇలాంటి కళ్లను కలిగి ఉంటే వారు మంచి మాటకారులుగా, స్వార్థపరులుగా ఉంటారట.
నీ చేప కళ్లు, చేప కళ్లు  గిచ్చుతున్నవే, నీ కోల కళ్లు కోల కళ్లు గిల్లుతున్నవే….ఇది ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ అవుతున్న సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ పాట….అయితే లిరిక్స్ లోపలికి వేళ్లే ప్రయత్నం కాదు కానీ అ కేవలం కళ్లు, కనుబొమ్మలను పరిశీలించి అవతలి వారు ఎలాంటి వారో ఇట్టే చెప్పేయవచ్చట. అందమైన ఆ కళ్లలోకి చూస్తే ఇట్టే వారి మనస్తత్వాన్ని చెప్పోయొచ్చట..అంతేకదా మరి..ఆ కళ్లు వ్యక్తిత్వానికి నకళ్లు.!!!!
పిల్లి కళ్ల మాదిరిగా ఉంటే:
చిత్రంలో చూపిన విధంగా కళ్లు కలిగి ఉంటే వారు ఇతరులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తారట. ప్రధానంగా మహిళలు ఇలాంటి కళ్లను కలిగి ఉంటే వారు మంచి మాటకారులుగా, స్వార్థపరులుగా ఉంటారట.

Must Read :భార్యాభర్తల్లో ఎవరు గొప్ప?


x

Related Posts

సకల విజ్ఞాన సర్వస్వం శివ పురాణం.3
  బ్రహ్మ దేవుడు అతన్ని "నీవు సర్వ భూత స్వరూపుడవు." అని అభినందించి, "నిన్ను వరుసగా రుద్ర నామ ధేయము నుంచి మహా దేవ నామము వరకు నేను ఎలా స...
ఒక మహానుభావుడు బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు
  ప్రవచన చక్రవర్తి.. బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ఒక పుస్తకం తీసుకుని మొత్తం, చదివి ఇవీ పుస్తకం లో విశేషాలు అని రెండు ముక్కల్...
ప్రతీ రోజు Free Mobile Recharge చేస్కునే అద్భుతమయిన సైట్ .......
  ప్రతీ రోజు Free Mobile Recharge చేస్కునే అద్భుతమయిన సైట్ ....... Free Mobile Recharge చేస్కోవడానికి మనకు ఎన్నో Apps , Websites అవకాశ...
powered by RelatedPosts