డిటర్జెంట్ సోపులు బ్లూ కలర్లోనే ఎందుకుంటాయి…?

బట్టలు ఉతకడానికి డిటర్జెంటుని ఉపయోగించినప్పుడల్లా మీరు గమనించారా,డిటర్జెంట్లన్నీ నీలిరంగులోనే ఉండటాన్ని??అసలు డిటర్జెంట్లన్నీ నీలి రంగులోనే ఎందుకుంటాయో కారణాన్ని కనుగొనే ప్రయత్నం చేద్దాము. అసలు ఇవి నీలి రంగులోనే

Read more
error: Content is protected !!