మకర సంక్రాంతి కి నిర్వచనం ఏమిటి?!

  మకర సంక్రాంతి (Makara Sankranti) సంబరాల సంక్రాంతి వచ్చేసింది. అసలు మన పండుగలన్నిటిలో గొప్ప కళ, అద్భుత శోభ ఉంటాయి. ప్రాచీన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు ప్రతిఫలిస్తూ

Read more
error: Content is protected !!